TOETUSE AVALDUS

Tingimused leiad
vajutades siia

LAE AVALDUS ALLA

31.augustil 2010.aastal asutasid seitse Alexela Gruppi kuuluvat ettevõtet heategevusfondi Uus Laine. Fondi asutajateks on AS Alexela Terminal, OÜ Paldiski Tehnopark, OÜ Pakri Plaza, Paldiski Arendamise AS, OmaKoduMaja AS, OÜ Balti Gaas ning AS Paldiski Tsingipada.

Meie facebooki leht

MTÜ  Heategevusfond Uus Laine

Rae 38, III korrus, Paldiski 76 806

6700 875

A/a 221050505868 Swedbank

ALEXELA ARENA

Heategevusfond Uus Laine haldab Paldiskis asuvat jalgpallistaadionit Alexela Arena. 31.augustil 2013 avati Paldiski linna esimene täismõõtmetega jalgpallistaadion nimega Alexela Arena.  Kaasaegse kunstmurukattega staadioni ehitamine maksis üle poole miljoni euro ja rahastajaks oli täiel määral AS Alexela Terminal.  Alexela Arena kuulub viie parima staadioni hulka Eestis. Kui soovite Alexela Arena`l ürituste korraldada, väljakut rentida või on mõni muu ettepanek, siis võtke meiega ühendust.  

VIIMASED UUDISED

Heategevusfond Uus Laine sünnipäev 02.09.2017

Heategevusfond Uus Laine ja Kalevi Jalaväepataljon sõlmisid koostöölepingu

Heategevusfond Uus Laine kirbuturg toimub 03.juuni 2017 kell 10.00-14.00

Jõuluüllatus Paldiski perekonnale sai teoks 22.12.2016

Heategevusfond Uus Laine sünnipäevapeol esinevad Getter Jaani ja Mohiito

Heategevusfond Uus Laine tähistab sünnipäeva 03.septembril 2016

Heategevusfond Uus Laine alustab kirbuturgude korraldamisega

TOETUSE TAOTLEMINE

Tingimused toetuse taotlemisel

1. MTÜ Heategevusfond Uus Laine (edaspidi Fond) eesmärk on toetada Paldiski linnaelanikele suunatud sotsiaal, haridus, kultuuri ja spordiprojekte.

2. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada vastaval vormil. Taotlus on kättesaadav fondi büroos aadressil Rae 38, Paldiski, kodulehel www.uuslaine.zezz.ee või e-posti teel ksenia@paldiski.net

3. Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja trükituna.

4. Taotlus tuleb saata või tuua kinnises ümbrikus MTÜ Heategevusfond Uus Laine Rae 38, Paldiski

5. Fondist saavad toetust taodelda MTÜ-d, SA-d ja erandjuhtudel ka muud juriidilised või avaliku sektori organisatsioonid

6. Fondilt ei saa totleda toetust juhul kui;

      6.1 taotleja on pankrotistunud, likvideerimisel, tegevuse suhtes on                        alustatud kohtumenetlust või tegevus on peatatud;

      6.2 maksu- ja tolliameti andmeil maksuvõlglane;

      6.3 rikkunud Fondiga-ga varem sõlmitud lepingut

7. Kõik taotluse vormistamise ja esitamisega seotud kulud kannab taotluse esitaja.

8. Lisateavet Fondi kohta saab küsida e-posti või telefoni teel. Kontaktisik Ksenia Kotškarjova, e-post ksenia@paldiski.net

9. Fondile esitatud taotlusi hindab Fondi juhatus. Juhatus koguneb kord kuus.

10. Taotluse menetlemine Fondi poolt taotluse avamisest kuni toetuse määramise otsuse tegemiseni võtab aega orienteeruvalt (sõltuvalt taotluste hulgast ja kvaliteedist) 30 tööpäeva.

11. Iga toetuse saajaga sõlmitakse leping.

12. Toetuse saaja on kohustatud esitama Fondile-le finants – ning sisulise aruande 30 tööpäeva jooksul pärast toetatud tegevuse lõppu. Finantsaruande juurde tuleb lisada kuludokumentide koopia.

13. Aruanded koostatakse eesti keeles ning esitatakse allkirjastatuna A4 formaadis.

14. Toetuse saaja peab järgima avalikustamise nõudeid, nimetama projektiga seotud avalikes esinemistes, aruannetes ja trükistes Fondi nime.

TOETATUD PROJEKTID

 

 

 

 

 • Pakri Tuur
 • Paldiski Pensionäride Ühing
 • Paldiski noore õpingute toetamine Inglismaal
 • Paldiski Jahimeeste klubi MTÜ
 • Paldiski Huvikeskus
 • Paldiski Muusikakool
 • Eesti Kristiliku Nelipühi Kiriku Paldiski kogudus
 • Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum
 • Paldiski Põhikooli 9.klassi ekskursioon Viljandi maakonda
 • Paldiski Ühisgümnaasiumi 12.klassi ekskursioon Saaremaale
 • Paldiski Vene Põhikooli parimate õpilaste preemiareis Lätti
 • Loovarengukool Bjarte
 • MTÜ Kohila Turvakeskus
 • Paldiski Vene Põhikool (9.klass)
 • Paldiski Põhikooli õpilaste õppreis Soome
 • Paldiski Põhikooli talgupäev
 • Urve Purga isikunäitus
 • Paldiski vähekindlustatud laste toetamine (ekskursioonid, teatrikülastused, jne)
 • Amandus Adamsoni majamuuseum
 • Paldiski Muusikakool
 • Paldiski Vene Põhikool T-särgid
 • Pakri Tuur 2016
 • Paldiski Ühisgümnaasium 12.klassi lõpuaktus
 • Paldiski Vene Põhikool 8.klass
 • Paldiski Põhikool 9.klassi lõpuaktus
 • Lasteaed Sipsik
 • Lasteaed Naerulind
 • Paldiski Vene Ühendus
 • Paldiski Talgupäev 2016
 • SK Kuldlest
 • MTÜ Meie Paldiski
 • Loovarengukool Bjarte
 • MTÜ Kohila Turvakeskus
 • Loovarengukool Bjarte
 • Erivajadusega noormehe toetamine Katikodus
 • Konkurss Paldiski Noor Talent. 50.eurone igakuine stipendium Paldiskitublile noorele
 • Paldiski Põhikooli 7.klassi õpilase toetamine
 • Paldiski Vene Ühendus
 • Paldiski Õpilasmalev 2015
 • SK Kuldlest
 • Paldiski Ühisgümnaasiumi 12.klassi abiturentide lõpuürituse rahastamine
 • Paldiski lasteaed Sipsik koolirühma toetamine
 • Paldiski Vene Põhikooli 9.klassi koolilõpu ürituste toetamine
 • Loovarengukool Bjarte
 • Erivajadusega noormehe toetamine Katikodus
 • Spordiklubi Kuldlest (kahe noore ringitasu tasumine)
 • Paldiski Ühisgümnaaisumi õppreis Inglismaale
 • Stipendium “Noor Paldiski talent”
 • Paldiski Õpilasmalev 2014
 • Leetse-Lepiku talu kalmistu uue aia rajamine
 • Paldiski Ühisgümnaasium 20.a juubeliüritus
 • Paldiski Ühisgümnaasiumi 12.klassi lõpuürituste toetamine
 • Paldiski Vene Põhikooli 6.klassi suurperede laste toetamine
 • Pakri Tuur 2014
 • Koolivestid Paldiski Ühisgümnaasiumi 1.klassi õpilastele
 • Amandus Adamsoni ateljeemuuseum
 • Euroopa Liidu toiduabi jagamine koostöös Eesti Toidupangaga.
 • Paldiski Huvikeskus (kevadvaheaja laager “Õnnelikud näod”).
 • Amandus Adamsoni ateljeemuuseum (projekt “Kunstisuvi 2013).
 • Paldiski Gümnaasium (keelelaager Inglismaal).
 • Erivajadusega noormehe toetamine (osaline osalustasu maksmine turvakodus).
 • Paldiski Vene Gümnaasium (5.klass).
 • Spordiklubi Kuldlest (kahe noore ringitasu tasumine).
 • Loovarengukool Bjarte
 • Paldiski Talgupäev 2013
 • Lasteaed Naerulind. Projekt “Olen virk ja kraps õuesõppelaps”
 • Paldiski Õpilasmalev 2013
 • Paldiski Gümnaasium (kooliaasta lõpuüritus “Elamuspank”)
 • Paldiski Segakoor
 • Paldiski Vene Gümnaasium (12.klassi lõpureis)
 • Loominguline ühendus Meloodia
 • Paldiski Sõjaväe Pensionäride Ühing
 • Paldiski Pensionäride Liit
 • Paldiski Naisteklubi
 • Eestimaa Vene Kogukond Paldiskis
 • Endiste Alaealiste Fašismivangide Eesti Liit
 • Paldiski Endiste Endiste Alaealiste Fašismivangide Ühing
 • Spordikool Akvalang
 • Eesti Punane Rist Paldiski Selts – jõulupakid vähekindlustatud perekondade lastele
 • Beebikampaania
 • EELK Paldiski Nikolai kogudus
 • Pakri tuur – sportmängud
 • Pakri SK – jalgpallikool
 • Laste loovarengu stuudio Bjarte
 • Paldiski Muusikakool
 • Paldiski Gümnaasium
 • Paldiski Vene Gümnaasium
 • Spordiklubi Kuldlest
 • Paldiski Huvikeskus
 • Erivajadustega Paldiski inimeste toetamine
 • Beebikampaania
 • EELK Paldiski Nikolai kogudus
 • Pakri tuur – sportmängud
 • Pakri SK – jalgpallikool
 • Laste loovarengu stuudio Bjarte
 • Paldiski Muusikakool
 • Paldiski Gümnaasium
 • Paldiski Vene Gümnaasium
 • Spordiklubi Kuldlest
 • Paldiski Huvikeskus
 • Erivajadustega Paldiski inimeste toetamine
 • Paldiski Naisteklubi
 • Eesti Punane Rist Paldiski selts
 • Paldiski Vene Gümnaasium 6.klass

VABATAHTLIKUD

Heategevusfond Uus Laine tegutseb heategevuslikel eesmärkidel ning vabatahtlikuse alusel. Fondil ei ole palgalisi töötajaid. Fond`i tegevusi ja eesmärke aitavad ellu viia vabatahtlikud.

Kui oled huvitatud liituma fondi vabatahtlike grupiga, siis anna sellest teada ksenia(ä)paldiski.net

AASTA VABATAHTLIKUD

Marju Piirimägi

Aasta vabatahtlik 2012

Kenneth-Martin Kreitsmann

Aasta vabatahtlik 2013

Henry Veskioja

Aasta vabatahtlik 2014

Robin Kinnunen

Aasta vabatahtlik 2015

rivemolder

Rivo Mölder

Aasta vabatahtlik 2016

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

MTÜ  Heategevusfond Uus Laine

Rae 38, III korrus, Paldiski 76 806

6700 875

A/a EE782200221050505868  Swedbank

 

Juhatus:

Heiti Hääl

Nikolai Pitšugov

Kersti Väinsalu

 

Kontaktisik:

Ksenia Kotškarjova

ksenia(ä)paldiski.net

55614469

  [recaptcha]